05 sierpnia 2013

Generator postaci cd.

Nie porzuciłem pomysłu i kontynuuję prace nad generatorem. Główna część - odpowiadająca za
losowanie współczynników, poziomy - powstała.
Aktualnie staram się zbudować pełną bazę danych dla profesji oraz ras. Kolejny kroczek to oczywiście baza zawodów, zdolności nadnaturalnych i ułomności. Dalej to oczywiście uwzględnienie ich przy losowaniu.
Postaram się też dodać możliwość podglądu kroków (rzutów kośćmi, modyfikatorów z rasy czy profesji itp.), które składają się na taką, a nie inną wysokość współczynnika losowanej postaci. Możliwość ta przyda się przy weryfikacji czy gdzieś się nie pomyliłem.
Ostatnim elementem będzie zintegrowanie stworzonych wcześniej tabel broni i zbroi tak, aby umożliwić ich wybór podczas losowania postaci.
Oddzielnym problemem stał się sposób, który pozwoli losującemu zapisać wygenerowaną postać.
Jedyna rzecz która mnie teraz spowalnia to po prostu brak czasu. Mamy, że tak to nazwę, gorący okres w pracy.


 
Aktualizacja
Dodałem już rasy zwyczajowo dostępne podczas tworzenia postaci. Dodanie nowych nie powinno sprawić większych problemów.
oraz profesje
Dla powyższych danych jest oczywiście dostępne losowanie postaci.
Aktualizacja II
Powiem tylko że udało mi się przerzucić masę danych do pseudo bazy dla generatora. Aktualnie moim celem będzie uwzględnienie tego co dodałem w losowaniu. W tej chwili mam :

pełna lista nadnaturalek i ułomności ( na razie bez uwzględniania w cechach)

Wybór charakteru
wybór zbroi
wygenerowane cechy (na podstawie wyboru gracza)
wylosowane zawody (bez uwzględniania w cechach)
wylosowane pochodzenie (uwzględniane w cechach)
generowanie odporności (bez uwzględnienia poziomu)
wylosowane waga, wiek i wzrost (uwzględnione w cechach)
pełna baza broni ze szczegółami (na razie bez możliwości losowania biegłości)
krótka informacja o wybranych elementach
pełna baza profesji z danymi szczegółowymi (cechy/odporności/ levelowanie)
baza ras

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz