03 listopada 2016

Generator map lekcje 5 / 6

Kolejny krok to zapewnieniu połączeń pomiędzy oderwanymi od siebie obszarami map. Lekcje zawierają się w ramach wpisów:  Connecting Rooms oraz Ensuring Connectivity

Lekcję dotyczącą tworzenia połączeń między oderwanymi do tej pory pomieszczeniami przerobiłem wraz z tutorialem. Jednak kolejną, w której zapewniamy połączenia pomiędzy wszystkimi obszarami mapy zrobiłem już samodzielnie bez zaglądania do tutoriala. W oparciu o zdobytą już wiedzę i własne umiejętności udało mi się to dosyć sprawnie zrobić. Ciężko mi ocenić czy mój kod jest tak dobry jak ten z tutoriala, czy może wręcz lepszy, ale działa i jestem z niego zadowolony bo jest mój :D.


Poniżej efekt pracy bez uruchomionego dodatkowo łączenia (lekcja Connecting Rooms):i z łączeniem oderwanych obszarów (samodzielny kod):
Jak widać pojawił się nowy korytarz łączący oderwane strefy.


Teraz wyznaczone ścieżki trzeba przekształcić w korytarze. Czyli: Passageways.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz