24 lutego 2011

Protos- Tworzenie bohatera

W kolejnych wpisach zaprezentuje zasady tworzenia bohatera jakimi są Protosi. Mechanizm jest w większym stopniu niezmieniony w porównaniu dla Terran, ale posiada kilka elementów typowych dla Protosów.
Jednym z elementów będzie zmiana nagłówka karty gdzie pojawi się zamiast pochodzenia z planety zmiana na Plemię. Kolejny element nie występujący na karcie Terran są posiadane moce psioniczne - dalej zwane Ścieżkami. 
Znika mechanizm dotyczący nanotechnologii i pojawia się wsparcie z użyciem kryształów Kydarin.


Koncepcja bohatera
Podejście do bohatera Protosa jest odmienne od tego jakie mogą mieć Terranie. Zwykle Plemiona wysyłają swoich Protósów w dany obszar kosmosu w jakimś, z góry określonym celu. Rzadko spotykani są samotni Protosi - są uważani za odszczepieńców.  Plemienna struktura uniemożliwia szeroko pojęte podejmowanie działań na własną rękę. Praca powinna odbywać się wspólnie lub dla dobra ogółu, a nie jednostek. Inne jest także nastawienie do śmierci, która nie jest ostateczna w przypadku Protosów. Jest tylko jednym z etapów do osiągnięcia jedności z kosmosem.
Wprowadzenie gracza - protosa jest niemal niemożliwe w drużynach które podróżują po ludzkich planetach. Na wielu z nich uważani są oni za najeźdźców (zasłużenie) i ich obecność może prowadzić  do próby zabicia wrogiego obcego. Należy to uwzględnić w próbie prowadzenia mieszanej (rasowo) przygody. 

Nagłówek karty

Szerszy opis dodatkowych elementów
Plemię - spełnia identyczną rolę jak pochodzenie z planet dla Terran. Poszczególne, znane plemiona, dają swoim członkom możliwość łatwiejszego zdobywania określonych umiejętności i cech.

Ścieżka - jest to zakres mocy PSI jakimi włada Protos. Rozróżniamy ścieżki Wojownika i Kapłana. Każda z nich posiada zestaw mocy jakich może nauczyć się Protoss.  Część mocy jest wspólna dla obu ścieżek, ale wiele jest specyficznych tylko dla jednej. Protos może być specjalistą w jednej ścieżce (rzadko kiedy są wyjątki od tej reguły)
Status  - określa w jakim stopniu bohater Protos jest poważany w społeczeństwie. Im wyższy status tym łatwiejszy dostęp do rad plemienia, miejsc, wiedzy  i nietypowych technologii Protosów. Gracze zaczynają z najniższego stopnia jkim jest Zealot. Opis statusów i zakres ich wiedzy znajdzie się w opisie Świat-Protosi.
Khydatin - są to specjalne technologie powstałe na skutek używania i mieszania mocy kryształów khydarin, psi oraz technologii. Dają różnorakie, często niezwykłe efekty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz