15 lutego 2011

Terranie - Tworzenie bohatera - Nanotechnologia

 Jedną z najnowszych zdobyczy technologicznych jest wprowadzenie nanotechnologii do powszechnego użytku. Spowodowało to umożliwienie powstania wielu nietypowych rozwiązań - także w dziedzinie modyfikacji ludzkiego ciała. Ze względu na duży koszt wyprodukowania (bardzo duży stopień komplikacji przy produkcji mimo wsparcia S.I.) nie są nadmiernie popularne i dostępne dla zwykłych obywateli.
Zastosowania czysto medyczne przeplatają się z budowlanymi do czysto szpiegowskich i wojskowych technologii.

Spowodowało to także, że osoby o bardzo zasobnych portfelach oraz bogate kompanie, które nie zawsze są fair względem swoich konkurentów na rynkach zaczęły wykorzystywać dostęp do tych technologii nie zawsze
w sposób zgodny z prawem. Więcej o tym problemie znajdzie się w dziale dla MG.Dla BG

Dla graczy sprawa przedstawia się inaczej.Każdy z graczy ma możliwość użycia nanotechnologii w swoim ciele. Koszt zakupu jest pobierany z punktów tworzenia i podany w opisie poszczególnych nanotechnologi. Przewaga tychże nad 'zwykłymi' wszczepami jest taka iż ich nadmiar i użycie nie obniża w tak dużym stopniu EGO bohatera, jednocześnie dając mu silne wsparcie (od wzmocnień mięśni, po możliwość tworzenia ostrzy do niesamowitej odporności na choroby). Sama nanotechnologia jest niemal niewykrywalna przez zwykłe skanery oraz najprostsze urządzenia przeszukujące.  Zależy to jednak od ilości nano w ciele.

Wykrycie wsparcia nano
W większości przypadków (mała ilość nantechnologicznych wspomagaczy) niedoświadczony obserwator nie będzie w stanie stwierdzić czy dana osoba jest w posiadaniu takiego wsparcia technologicznego (test na Tech + Wiedza ogólna, trudność +7).

Zagrożenie
Przy nadmiernym eksploatowaniu niektórych wspomagaczy nanotechnologicznych (zawarte to jest w ich opisie) użytkownikowi grożą obrażenia (głownie oparzenia i wycieńczenie) do śmierci w odosobnionych przypadkach. Nano, które może doprowadzić do takiego stanu posiada to w opisie swojego działania. Sprawdzenie 'przeciążenia' jakie może spowodować polega na teście Wytrzymałości + Twardziel, trudność +3 zwiększane trudność o +1 na każde kolejne użycie nano w ciągu 10 sekund.

Wszczepienie nano
Nanotechnologia jest (w większości wypadków) bardzo prosta do załadowania do ciała nosiciela. :)
Po testach (pobranie krwi i badanie DNA) i dostosowaniu nano do systemu immunologicznego biorcy (test INT + Nanotechnologie + ew. modyfikatory, trudność +5) nano jest rozprowadzane na powierzchni skóry lub bezpośrednio wprowadzane przez iniektor do krwii/ciała ofiary. Także przez nos czy bezpośrednio gardło. Przy nano dotyczących niewielkich powierzchni (np. wsparciu wzroku) nano aktywuje się w ciągu 24 godzin. Przy nano zajmujących duże powierzchnie (np. biceps) aktywacja pełnej funkcjonalności trwa 48 do 72 h. Zawarte jest to także w opisie nanotechnolgii.

Oznaczenia nano
Większa cześć nano ma oznaczenia jako trudno dostępna (TD) lub niedostępna (N). Zdobycie ich - decyzja MG - jest dosyć trudne na większości planet. Słabo zaludnione planety, kolonie, właściwie nie oferują wogóle jakichkolwiek nanotechnologii dla swoich obywateli.
Nano oznaczone symbolem P - popularne jest dostępne w większości klinik zajmujących się jej implantacją.
Nano oznaczone symbolem W - jest to nano wojskowe lub podobne. Właściwie niedostępne dla zwykłego obywatela. Zakup takiego na początku gry zależy od MG, później dostęp (i miejsce wystąpienia) także leży w gestii MG.


Lista implantacji naono w najbliższym czasie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz