11 marca 2011

Protoss - Tworzenie bohatera - Ścieżki WojownikaPoniżej znajduje się lista ścieżek dostępnych dla bohatera chcącego podążać Ścieżką Wojownika.Są to podstawowe i najbardziej znane Ścieżki Protosów. Więcej znajdzie się w opisie rasy Protosów.


Semai  to zdolność do zwiększania obrażeń zadawanych przy użyciu Ostrzy Psi. Na każdy punkt tej mocy otrzymuje się dodatkowy mnożnik obrażeń. Zwykle wszyscy Protosi Wojownicy poznają ją na poziomie 0 co nie daje mnożnika. Podwyższenia do +1 zwiększa mnożnik SP x2. Przy poziomie +2 mnożnik wynosi SP x3, a przy poziomie +3 mnożnik wynosi SP x 4. Dzięki temu widziano Protosów, którzy przebijali ręką pancerz czołgu czy odcinali jednym cięciem głowę Ultraliska. Taką moc posiada np. Zaratul. Użycie tej mocy nie pociąga za sobą wydawania punktów Mocy Psi.

Niewidzialności uczonych jest niewielu. Pozwala na takie poruszanie się i zaginanie przestrzeni poprzez samo użycie siły swojego umysłu, że dana osoba wraz z wyposażeniem jest niewidoczna bez użycia wsparcia radarowego czy termograficznego. Spotykane w grupach oddziałach Templariuszy, czy BG może ją otrzymać – zależy to do MG. Niewidzialność nie kończy się (!) wraz z podjęciem akcji ofensywnych.  Uruchomienie tej mocy to wydatek jednorazowo 20 punktów Mocy Psi. Kończy się w momencie gdy skończy się Moc PSI. Przeciwnik może odkryć posiadacza tej mocy posiadając odpowiedni sprzęt wykrywający działający na podczerwieni. Strzelanie do niewidzialnego protosa posiada modyfikator –4. Odsłoniętego dzięki rozpoznaniu czy w inny sposób: –2.  Poziom zaawansowania Ścieżki wpływa na wydatek energii w czasie użycia tej mocy. Kosz utrzymania mocy to 3 PM – poziom ścieżki/minuta. Jak łatwo zauważyć utrzymanie ścieżki  na poziomie +3 nic nie kosztuje i umożliwia stałe przebywanie w trybie niewidzialności. Na życzenie moc może zakończyć swoje działanie.

Ursus pozwala na czasowe zwiększenie wydolności organizmu poprzez podparcie się mocą własnego umysłu. Zwiększane są cechy Siła, Wytrzymałość i Zwinność o wysokość Ścieżki Ursus. Koszt użycia to 5 Punktów Psi za każdy 1 punkt podniesionej cechy. Czas trwania to 1 godzina na poziom Ścieżki. Maksymalnie cechę można podnieść o poziom zdolności Ursus. Na poziomie 0 zdolność ta umożliwia podniesienie o +1 punkt na czas 20 minut. Podniesienie cechy wpływa na postać tak jakby ta cecha była od początku na podwyższonym poziomie (tj. np. podwyższona Wytrzymałość daje kolejne poziomy Kondycji), po upływie czasu trwania – traci się uzyskane, dodatkowe, zdolności.

Bastion umożliwia stworzenie dookoła siebie dodatkowego pancerza ponad posiadany. Wartość jest kumulatywna z pancerzami osobistymi. Każdy poziom w Ścieżce zwiększa tworzy pancerz psi o wartości +3/poziom ścieżki. Czyli od +3 do +12 na poziomie +3. Uruchomienie tej Ścieżki kosztuje 5 punktów Mocy Psi za każdy poziom w Ścieżce czyli 5 punktów za poziom 0, 10 punktów za poziom +1 itd.  Trwa godzinę na punkt w Ścieżce. Uruchomienie tej Ścieżki czyni Protosa niemal niewrażliwym na ciosy. Należy jednak pamiętać że ten pancerz nie chroni przed miażdżeniem czy upadkami. Silny wybuch może porwać i wyrzucić Protosa w powietrze i w wyniku tego można otrzymać obrażenia.

Gnu to ścieżka umożliwiające poruszanie się z niezwykłą prędkością. Na każdy jej poziom szybkość poruszania rośnie o 25m/rundę . Każde jej użycie to koszt 5 punktów Mocy Psi. Osoba tak szybko się poruszająca zwiększa trudność trafienia w siebie jak przy Zwinności Do Zwinności dodawana jest wartość Ścieżki Gnu (na potrzeby uników itp.).

Szał to umiejętność wykonania w ciągu jednej rundy więcej niż jednej akcji. Każdy poziom umożliwia podjęcie następnej bez ujemnych modyfikatorów. Koszt to 5 punktów Mocy Psi na dodatkową akcję. Poziom 0 daje jedną dodatkową, a poziom +3 daje 4 dodatkowe akcje. Można je zużyć tak na poruszanie się jak i unikać czy walczyć. Nie jest stosowalna przy wykonywaniu akcji wymagających skupienia np. naprawa urządzeń. Nie wykona się także więcej akcji jeśli nie pozwalają na to ograniczenia używanego przedmiotu np. broni strzeleckiej.

Zmysł Walki to zdolność uzyskiwania inicjatywy podczas pojedynków. Na każdy poziom inicjatywa na początku rośnie o +2 punkt. Do +8 maksymalnie na poziomie 3 Ścieżki. Uruchomienie nie pociąga za sobą kosztu w Mocy Psi. Zwiększa także na czas działania ścieżki testy na Spostrzegawczość tylko i wyłącznie podczas walki.

Antar to ścieżka umożliwiająca ignorowanie bólu z powodu otrzymanych obrażeń czyli z obniżonej Kondycji. Na każdy poziom tej zdolności modyfikator jest zmniejszany –2. Uruchomienie to koszt 10 punktów Mocy Psi. Czas trwania 10 minut / poziom Ścieżki.

Arahne powstała w czasie prób wspinaczkowych. Umożliwia poruszanie się po niemal każdej powierzchni i utrzymanie się na niej. Widziano Protosów wchodzących bez problemu na pionowe ściany budynków bez użycia sprzętu. Każdy poziom tej Ścieżki umożliwia poruszanie się bez testów i ujemnych modyfikatorów na podanych powierzchniach: 0 to lód i podobne śliskie powierzchnie, +1 to lód pod kątem 450 , chodzenie po pojazdach będących w ruchu itp., +2 chodzenie po pionowych ścianach śliskich niczym lód i utrzymywanie się na skrzydłach samolotu podczas lotu z akrobacjami, +3 to chodzenie po wodzie i wszelkie niemożliwe akcje związane z chodzeniem. Uruchomienie to 10 punktów Mocy Psi, a utrzymanie zdolności 1 punkt na minutę.

Gremlin to moc umożliwiająca kierowanie dowolnymi urządzeniami lub przynajmniej zgrubne zapoznanie się z  zasadą ich działania.  Na poziomie 0 umożliwia zapoznanie się z budową prostych, nieelektronicznych zamków i podobnych prostych urządzeń mechanicznych. Na poziomie +1 to możliwość użycia prostych mechanizmów, wszelkie testy obsługi są ułatwiane o 1 punkt. Poziom +2 to obsługa skomplikowanych rządzeń, do obsługi których potrzebna jest umiejętność o poziomie trudności (1) np. prowadzenie pojazdów – tak jakby posiadało się odpowiednią umiejętność na poziomie 0. Poziom +3 to możliwość obsługi skomplikowanych urządzeń gdzie poziom trudności nauczenia wynosi (2) tak jakby miało się odpowiednią umiejętność na poziomie 0. Koszt uruchomienia to
Publikuj posta
5 PM, a utrzymania 1/minutę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz