05 czerwca 2013

Słowniczek zwrotów

We wpisie o Wyspie Kamienia pojawiło się trochę specyficznych zwrotów, które wymagają wyjaśnienia lub chociażby krótkiego omówienia. Poniższy wpis rozwiązuje ten problem.
Mam nadzieję, że dzięki temu uda się stworzyć ciekawą otoczkę dla wyznawców Gotam-gora
Struktura Kultu i nazewnictwo
Spmdahar
główny kapłan kultu, który ma władzę tak nad Główną Świątynią mieszczącą się na Okan-kan jak i nad lokalnymi filiami. Do niego należy także nadzór na działaniem zbrojnego ramienia kultu czyli Zakonu Kamienia.
Pluostari
kapłani (lub osoby związane z kultem) które są odpowiedzialne za obsługę i składanie darów na kamieniach ofiarnych kultu. Kowal – opisany w tekście – jest właśnie takim pluostari, tytuł ten jest honorowy i osoba go posiadająca cieszy się poważaniem pośród wyznawców Gotam-gora.
Gotes
przedrostek ten nadawany jest kapłanom lub rycerzom, najważniejszym w ramach danej struktury, zarządzających podległymi im jednostkami. I tak Gotes-ewart będzie zarządcą ewartów zaś Gotes-pluostari zarządca składających ofiary
Ewart
kapłan, który opiekuje się przybywającymi do świątyń Gotam-gora pielgrzymami
Gotes -Harugari
najważniejszy z zakonników-rycerzy wchodzących w skład Zakonu Kamienia
Harugari
dowódca oddziału Zakonu Kamienia
Parawari
kapłan –rycerz Zakonu Kamienia
Vitega
kapłan mający uprawnienia do odprawiania modłów
Veitsga
kapłan śpiewający podczas modłów (może być połączony z funkcją Vitega)
Gandahar
kapłan – zarządca lokalnego oddziału świątyni
Vidahara
kapłan zajmujący się ogólnie pojętą wiedzą kultu, np. bibliotekami ale też kontaktami z innymi kultami czy tworzeniem ksiąg
Mithrylowy Tom
Jest to najważniejszy dokument kultu zawierający opis losów Loeba, jego podróży oraz wpisy marynarzy-apostołów. Od momentu jej powstania nikt nie ingerował w treść stron.
Strony w tym dokumencie wykonane zostały z mithrilowych płatów wyciętych z największego znanego Orchii bloku mithrilu. Księga jest przechowywana w skarbcu Głównej Świątyni i prezentowana w głównej nawie. Nie jest przedmiotem magicznym, ale sama waga (i wiek) mithrilu potrzebnego na stworzenie tego przedmiotu powoduje, że jest właściwie bezcenny.
Młot Loeba

Magiczny nadziak, który dzierżył Loeb od dnia spotkania ze swoim bóstwem. Dwuręczny, o prostej budowie, bez zbędnych zdobień. Rękojeść grubo owinięta wyprawioną skórą opasa. Najbardziej znaną z cech przedmiotu jest ta, która pozwala na zniszczenie niemal dowolnej materii po uderzeniu w nią bijakiem nadziaka. Inne możliwości, a wiadomo że istnieją, owiane są tajemnicą. Strzegą jej wszyscy ci, którzy mieli możliwość dokładnego studiowania dziejów Loeba oraz tej broni.
Pośród wyznawców Gotam-gora otaczany taką samą czcią jak Złoty Nóż Oriaka.
Świątynie Gotam-Gora

Wszystkie świątyni, o ile jest to możliwe, budowane są na planie okręgu w zagłębieniach terenu, z placem otoczonym kolumnadą. W centralnej części placu budowany jest ołtarz-kamień w który wmurowywany jest kamień węgielny przywieziony z Okar-kan. Zwykle świątyni towarzyszy wieża na której zamontowane są dzwony. Większe świątynie tworzą tzw. Kamienne Ogrody gdzie ułożenie kamieni, piasku wpływa na duszę i umysł przebywających w nim osobom.
Czasami kapłani Gotama przy wejściach do swoich świątyń tworzą skomplikowane rysunki zwane mantraj składające się z kolorowanych ziaren piasku mające na celu wymuszenie skupienia obserwatora, medytacji, ochrony miejsc. Znane są mantraje które potrafią powstrzymać złe istoty oraz takie, które pozwalają na regenerację sił, mocy magicznych czy zdrowia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tu możesz wstawić swój komentarz